Reportar esta app

Descripción

Izahat

«Sanatın amacı kanunlaştırmak ya da hükmetmek değil, her şeyden ilkin, anlamaktır. Idrak etmek için hükmettiği olur kimi zaman.Fakat hiçbir dehâ eseri, küçümseme
ve kin üstüne kurulmamıştır.»

Sanatçı ve Çağı» Albert Camus’nün sanat görüşünün ve sanatçı benliğinin bir açıklamasıdır.

Comentarios de Facebook